echipamente

DTA-DTG / Pulberi

DSC TA

DSC TA

 

Întrebările tipice la care poate răspunde DSC 60/60A sunt: tranziţiile sticlei (punct de înmuiere), istorie termică/condiţii de proces, rampe de temperatură şi timpi de cristalizare, cristalinitate procentuală, aditivi, puncte şi profiluri de topire, tranziţii polimorfice, căldură specifică, capacitate calorică, puritate relativă

detalii
DTA - TG, DTG

DTA - TG, DTG

 

Analizor complex care efectuează atât analiza termo-gravimetrică în care masa probei este măsurată în funcţie de variaţia de temperatură cât şi analiza termică diferenţială în care este măsurată diferenţa de temperatură între probă şi referinţă în funcţie de temperatură.

detalii
TMA

TMA

 

Sistemul permite măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor ca funcţie de temperatură şi timp. Instrumentul permite lucrul pe un domeniu larg de temperatură; Are mai multe moduri de lucru: expansiunea, penetrarea şi alungirea. gama de temperatură: ambiant ... 1500°C

detalii
Analizoare de pulberi

Analizoare de pulberi

 

Analizor de particule ce foloseşte difracţia radiaţiei laser. Acesta măreşte acurateţea şi rezoluţia pentru analiza particulelor sub-micronice. În special radiaţia din spectrul albastru îndepărtat este ideală pentru astfel de aplicaţii.

detalii
BET

BET

 

Proba este degazată prin încălzire în curent de gaz inert pentru a îndepărta vaporii adsorbiţi de pe suprafaţă. Proba este apoi imersată în baia de azot lichid, determinând adsorbţia azotului dintr-un amestec de concentraţie cunoscută de azot şi heliu. După ce adsorbţia este completă, proba este adusă la temperatura mediului ambient provocând astfel desorbţia. Cantitatea de azot gazos desorbită este determinată prin înregistrarea modificării de conductibilitate termică.

detalii
Sorptomatic

Sorptomatic

 

Suprafaţa specifică şi distribuţia porilor (diametru, suprafaţă, volum) sunt parametrii foarte importanţi în caracterizarea solidelor poroase şi a pulberilor. Aceste proprietăţi pot fi investigate folosind tehnica absorbţiei fizice a gazelor inerte cu ajutorul sistemului Sorptomatic.

detalii
Porozimetrie cu mercur

Porozimetrie cu mercur

 

Porozitatea, distribuţia porilor şi volumul porilor pot fi determinate măsurând volumul mercurului ce umple porii din proba analizată. Acest lucru este realizat în două etape: 1. Analiza macroporilor şi a mezoporilor 2. Analiza nanoporilor

detalii
Picnometru gazos

Picnometru gazos

 

The PYCNOMATIC is a fully automated instrument for the determination of the volume and density of powders, granulates, porous materials, mixtures, pastes and liquids. The PYCNOMATIC replaces the classical method of liquid displacement utilising a probing gas. Helium can reach even the smallest pores (10-10 m)

detalii
TPD-R-O

TPD-R-O

 

An instrument used to analyze catalysts in temperatures ranging from 40°C to 1100°C (Cryo-Option to –80°C available). Fully automatic pretreatment procedures during the measurement of Temperature Programmed Desorption, Reduction, Oxidation or isothermal pulse-chemisorption. To analyze gas mixtures, a dedicated MS-coupling working in the range of 1 to 300 amu is also available.

detalii